Program       24.8.-27.8.2017

Štvrtok

24.8.2017

Príchod záujemcov o účinkovanie v umeleckej slávnosti vo večerných hodinách

Piatok

25.8.2017

Nácvik a príprava umeleckej slávnosti na sobotu večer

Vo večerných hodinách príchod ostatných účastníkov

Sobota

26.8.2017

9.00 - Spoločné cvičenie eurytmie na Hymnus Lásky list apoštola Pavla Korinťanom

10.00 - Zamyslenie - beseda s Karlom Funkom - O láske k tým, ktorí odchádzajú

12.00 - príprava obeda, obed

15.00 - Spoločný spev piesne Láska Bože láska

16.00 - Umelecká slávnosť na tému Umenie nesúce lásku a krásu s textami Karla Funka 

18.00 - Večera

19.30

Beseda s Karlom Funkom

O duchovnom a strašnom umeníNedeľa

27.8.2017

Voľný program

Rozhovory

Vychádzky do prírody

Prvá beseda

Láska k tým, ktorí odchádzajú

ZÁKLADNÍ OBDOBÍ POSTUPU:

- KÁMALOKA - PUTOVÁNÍ ZA UZDRAVENÍM DUŠE

- DEVACHAN - DALŠÍ JITRO DUŠE

- PŘÍPRAVA NA SESTUP- KARMICKÝ RANEČEK NA CESTU DOLŮ NA ZEM, VYHLEDÁVÁNÍ VHODNÝCH RODIČŮ, POČETÍ

- VZTAH BUDOUCÍ MATKY A PLODU

- NAROZENÍ

BESEDA, DOTAZY, OSOBNÍ ZKUŠENOSTI (případně průběžně)

ZÁKONITOSTI REINKARNACE A KARMY V NAŠICH ŽIVOTECH - LOGIKA NÁVAZNOSTÍ

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA DRUHÝ BŘEH BYTÍ: PROVÁZENÍ, SETRVÁNÍ resp. VYTVÁŘENÍ VZTAHU K VLASTNÍ SMRTI

VZNEŠENÝ OKAMŽIK SMRTI - tiše u plůtku smrti postůjme

PROŽITEK PŘECHODU UMÍRAJÍCÍCH I PROVÁZEJÍCÍCH - fáze, náplň

BEZPROSTŘEDNĚ PO SMRTI - CO DĚLAT

ODCHODY DĚTÍ

SMYSL PŘEDČASNÝCH ÚMRTÍ

Druhá beseda

O duchovním a zrůdném umění a jejich zdrojích účincích na člověka 

Každá duša má svoje závoje, ktorým dáva svoje farby a pohyby, lásku a krásu.

Duchovné a praktické účinky preslnenia láskou a krásou. 

Posvätnosť umenia a krásy. 

Vstup do sveta posvätna.

Negatívne umenie sa bojí krásy.

Hymnus lásky - eurytmia

Prvý List apoštola Pavla Korinťanom 13 kapitola


Spoločnými silami vytvoríme  eurytmické obrazy k tomuto nádhernému textu.


9 veď všetky naše vedomosti sú neúplné a všetko prorokovanie čiastočné.

10 Keď ich miesto zaujme úplnosť a dokonalosť, všetko neúplné a obmedzené bude prekonané.

11 Kým som bol dieťaťom, detský bol aj môj rozhľad a spôsob myslenia. Už som však vyrástol z detských topánok a spolu s nimi som odložil aj detské predstavy.

12 V tomto živote môžeme vidieť len čosi ako zahmlený obraz v zrkadle, ale potom uvidíme Boha tvárou v tvár. Zatiaľ ho poznáme iba čiastočne -- potom ho budeme poznať tak, ako on už teraz pozná nás.

13 Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.


 1 Keby som ovládal všetky reči sveta a vedel hovoriť vznešene ako sám anjel, ale nemal by som lásku, moje slová by boli iba prázdnym zvukom ako dunenie zvonu alebo rinčanie kovu.

2 A keby som sa mohol honosiť, že mojimi ústami hovorí Boh a že poznám všetky tajomstvá a keby som mal takú veľkú vieru, že by som mohol aj vrchy prenášať, ak by som nemal lásku, nebol by som ničím.

3 A keby som rozdal všetok svoj majetok, ba keby som sa dal pre vieru aj upáliť, a pritom by som to robil bez lásky, nič by mi to neosožilo.

4 Láska je zhovievavá, nežná, nepozná závisť. Nevystatuje sa a nie je domýšľavá, nekoná nečestne,

5 nehľadá svoj osoh, nerozčuľuje sa pre nepochopenie, ani nespomína na krivdy,

6 nie je škodoradostná, ale má záľubu v pravde.

7 So všetkým sa vie vyrovnať, jej viera, nádej a vytrvalosť sú nevyčerpateľné.

8 Láska nemá konca. Proroctvá zamĺknu, jazyky dovravia, vedomosti sa rozplynú --

Spev ľudových piesní na tému Lásky

Láska Bože láska, kde Ťa ľudia berú

Kto spieva, dvakrát sa modlí