Pozvanie

Dom u Bielej ruže

24.-27.August 2017
 

Stretnutie

Rozhovory a spoločná eurytmia a spev
 

Zamyšlení

beseda s Karlem Funkem na tému 

Umění, láska a krása
 

Umelecká slávnosť

Vystúpenie Perly Perpetui Voberovej s umeleckým textom Karla Funka