O nás

Perla Perpetua Voberová

Klasický spev, ktorý znie čo možno najkrajšie a najčistejšie
v chráme - je cesta môjho hľadania a k tomu viditeľný spev
v podobe nádherného pohybového umenia eurytmie...

Už ako dvojročná som spievala, nevedela som ešte povedať "r", ale ľudové piesne som už veselo vyspevovala a každý, kto ma počul, prorokoval, že zo mňa bude speváčka. Keď ma rodičia priviedli do Bratislavy ako štvoročnú a každé ráno mama so mnou cestovala veľmi skoro cez celú Bratislavu do škôlky tam a späť, vyspevovala som v autobuse a všetci počúvali. Moja cesta k spevu v neskoršom živote však bola a je veľmi tŕnistá. Napriek tomu je to moja láska a cítim ju ako životné poslanie. A eurytmiu ako dar, ktorý som neočakávala....

o mne viac na www.spiritualneumenie.webnode.sk


Karel Funk

"Hledající přítel hledajících" 

V dnešní nepřehledné záplavě duchovních nauk všeho druhu z celého světa trvá zájem i o tradiční evropské hodnoty směřující k mravnímu a inteligenčnímu rozvoji člověka, které vycházejí z esoterního křesťanství.

Jedním z představitelů tohoto směru je i spisovatel Karel Funk

Svým vlastním, často těžce zaplaceným poznáním dokáže druhým lidem na jejich cestě poznání a proměny pomáhat.

Kdosi o něm napsal: Karel Funk má za sebou za vlády komunistů dvacet let čtení, opisování a vázání zakázané literatury, současně s venkovským hospodařením a prací ekonomického náměstka (zdůrazňuje, že nestranického). Po převratu vytvořil desítky rozhlasových pořadů, stovky článků a dva tucty knih. Nechce se vracet k těmto "zásluhám", spíše se snaží být plně na místě, kam je právě postaven. Někdy se prý postaví vedle stromu, jindy položí do trávy.

Jeho knihy, inspirované křesťanskými hodnotami, jsou psány současným jazykem pro současného člověka se všemi jeho vadami, touhami, přednostmi i starostmi. Se čtenáři je schopen lidsky přívětivě rozprávět u kulatého stolu. Tvrdí, že na duchovní cestě stojíme vždy na některém z mnoha začátků. Jeho cílem je být přátelsky nablízku těm, kteří se tak jako on pokoušejí vnášet hodnoty esoterního křesťanství do jednání běžného života a také se potýkají s řadou vlastních nedostatků ve stále náročnější době a světě.

viac na: https://karelfunk.bloger.cz/