Umenie nesúce  Lásku a Krásu

UMĚNÍ SVÉ DUCHOVNÍ TYČÍME JAKO LYRU VYSOKO NAD HLAVOU. A KDYŽ VANE BOŽÍ DECH, ZAZNÍ STRUNY LYRY A BRATŘI ZASLECHNOU. František Bílek

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

eurytmie, zpěv, klavír, přednes, recitace... v podání Perly Voberové (eurytmie, zpěv...) a Karla Funka (autorské podání textů o mysteriích...). Doprovod: ... klavír, flétna 

Perla Perpetua Voberová

Dom u Bielej ruže Majer 254 Kostivrch Horné Hámre neďaleko Novej Bane a Žarnovice   0944324899

www.spiritualneumenie.sk  www.spiritualneumenie.webnode.sk   www.spiritualneumenie.wbl.sk

Karel Funk

https://karelfunk.bloger.cz/